معرفی

 

نام : سهیلا

نام خانوادگی : بهجتی

سمت : مدیره آموزشگاه بهورزی شهرستان مهاباد


  تأمین مراقبتهای بهداشتی اولیه تمامی مردم به خصوص در مناطق روستایی و محروم توسط واحدهایی به نام خانه بهداشت انجام می شود که اولین سطح تماس جامعه و مردم است . خانه بهداشت واحدی مستقر در روستا است که تحت نظارت مرکز بهداشتی درمانی فعالیت می کند.

  نیروی انسانی در خانه های بهداشت بهورزان زن و مرد بومی هستند که بر اساس ضوابط و مقررات خاصی توسط مرکز آموزش بهورزی پذیرش و آموزشهای لازم را فرا می گیرند .

  مراکز آموزش بهورزی در کشور با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارتهای کافی تأسیس گردیده اند . که از طریق آموزش و تربیت بهورزان قبل از استخدام و انجام باز آموزیهای حین خدمت انجام می گیرد .

  مرکز آموزش بهورزی مهاباد جزو قدیمی ترین و با سابقه ترین مراکز کل کشور است که از سال 1351 در قالب طرح تحقیقاتی نحوه توسعه خدمات پزشکی در ایران به طور مشترک توسط سازمان جهانی بهداشت ودانشکده بهداشت ووزارت بهداری در استان آذربایجان غربی شروع به کار نمود وتاکنون به امر مراقبت و به کار گیری 22 دوره بهورزی با مدرک دیپلم ودو دوره بهورزی با مدرک فوق دیپلم و11 دوره ماما روستایی نایل آمده است. 

 

12شهریور ماه به عنوان روز بهورز نامگذاری شده است  در چنین روزی  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وقت با هدف کمک رسانی هر چه بیشتر به بیماران روستایی وهمچنین در  جهت تحقق یکی از اهداف مقدس انقلاب اسلامی مبنی بر فقر زدایی از  روستاها دست به تاسیس خانه هایی با نام خانه بهداشت زد و در جهت تامین کادر متخصص این خانه ها به تربیت افرادی همت گمارد که بهورز نام گرفتند . کاهش میزان مرگ و میردر روستا ها ، جلوگیری از عوارض حاملگی های متعدد ،واکسیناسیون کودکان ، آموزش مادران  و...از جمله مهمترین فعالیت های بهورزان است .

[به دنبال تحقیق گسترده ای که وزارت بهداشت در سال ۱۳۶۳ هجری شمسی، برای آگاهی از وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی انجام داد، این نتیجه به دست آمد که چهل درصد از مرگ و میرهای کشور در ۵ سال اول زندگی کودکان اتفاق می افتد و هشتاد درصد آن نیز در یک سال اول زندگی است. بنابراین می توان با آموزش های عمدتا ساده و اولیه از وقوع این مرگ و میرها جلوگیری کرد. 
 این نتایج سرآغاز تلاش در مسیر راه اندازی شبکه های بهداشتی درمانی به نام “خانه بهداشت” در روستاهای کشور و تربیت نیروهای اصیل و بومی به نام “بهورز” شد. 
بهورزان در ارتباطی صمیمی با مادران روستایی و تلاشی گسترده، توانسته اند میزان مرگ و میر مادران را به علت عوارض حاملگی و زایمان، از
۱۴۰ مورد در ۱۰۰ هزار تولد زنده در سال ۱۳۶۳ به ۵۴ مورد در ۱۰۰ هزار تولد زنده در سال ۱۳۷۰ کاهش دهند و این به معنای جلوگیری از مرگ ۱۷۲۰ مادر در سال است. این آمار در سال های بعد نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. همچنین مرگ و میر کودکان زیر پنج سال نیز از ۲۰۰ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر به ۲۵ نفر در ۱۰۰۰ نفر کاهش یافته است.
 
از این رو در راستای تکریم و بزرگداشت بهورزان زحمتکش، روز دوازدهم شهریور هر سال، با عنوان روز بهورز، نامگذاری شده است. 
 
تلاش‌ بهورزان‌ در دور افتاده ‌ترین ‌روستاهای‌ کشور موجب‌ می ‌شود خدمات‌ بهداشتی‌ لازم‌ به‌ روستاییان ‌ارایه‌ گردد و به‌ این‌ وسیله‌ از اشاعه ‌بیماری‌ در جامعه‌ جلوگیری‌ شود. با این‌ وصف‌ بهورزان‌ نه‌ تنها موجب ‌سلامت‌ روستاییان‌ می ‌شوند، بلکه‌ به ‌تامین‌ سلامت‌ جامعه‌ شهری‌ نیز کمک ‌می‌کنند، زیرا بیماری‌ حد و مرز نمی ‌شناسد و در صورت‌ عدم‌ رعایت‌ بهداشت‌ و عدم ‌ارایه‌ مراقبت‌ های‌ بهداشتی‌ در شهر و روستا، فقیر و غنی‌ در معرض‌ خطر ابتلا به‌
 انواع‌ بیماری ها قرار خواهند گرفت، لذا اجر معنوی‌ برای‌ این‌ عزیزان‌ بهترین ‌پاداش‌ و قدردانی‌ است‌.
 
نقش‌ بهورزان‌ در سلامت ‌جامعه‌ حیاتی‌ است. امروز که ‌ما شاهد کاهش‌ مرگ‌ و میر مادران‌ و کودکان‌ هستیم،‌ باید همه‌ را مرهون ‌زحمات‌ و تلاش‌ بهورزان‌ بدانیم‌، زیرا ارتقای‌ شاخص ‌های‌ بهداشتی‌ کشور در گروی تلاش‌ و فعالیت‌ این‌ عزیزان‌ است‌.

برگرفته از سایت :مرکز بهداشت شیراز

 

  و آنچه مسلم است اینکه فعالیت های بهورزان تأثیر زیادی در ارتقاء سلامت جامعه دارد. این موهبت (سلامتی) حاصل دسترنج و تلاش این عزیزان است که سال ها عمر بر این طریقگذارده و چون شمع سوخته اند تا روشنایی این راه دشوار را فراهم سازند


آشنایی با پرسنل مرکز آموزش بهورزی شهرستان مهاباد

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

سهیلا بهجتی

کارشناس بهداشت عمومی

مدیره مرکز آموزش بهورزی

2

سهیلا مشیری

کارشناس پرستاری

مربی پرستاری 

3

توبی شمس برهان

کارشناس مامایی

 مربی مامایی 

4

فرشته مصطفوی نیا

کارشناس  بهداشت عمومی

 مربی مبارزه با بیماریها

5

جعفر احمد نژاد

کارشناس بهداشت محیط وکارشناس ارشد مدیریت

مربی بهداشت محیط