يکشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٧
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
معرفی

 نام : سیاوش

 نام خانوادگی : مهرور

 سمت : کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت مهاباد

  : 4-2442250

***************************************************************************