پنج شنبه ٢٨ دی ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
شرح وظایف

1 شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ( خانه های بهداشت و مدارس )

2 اطلاع از جمعیت تحت پوشش ( گروه های هدف )

3 تشکیل پرونده دندانپزشکی برای کلیه بیماران

4 قبول ارجاع از خانه های بهداشت

5 - آموزش چهره به چهره به کلیه مراجعین

6 آوزش مدیران ، معلمین ، مربیان بهداشت و سایر گروه های غیر تخصصی در منطقه تحت پوشش برای ارتقای سلامت دهان و دندان جمعیت تحت پوشش

7 جلب همکاری مدیران و مربیان مدارس تحت پوشش برای اجرای طرح دهانشویه سدیم فلورید و نظارت بر اجرای آن

8 آموزش مراقبت از دندان برای  زنان باردار در ماه های 3 ، 5 و 7 ماههگی بارداری

9 پیگیری لزوم یک بار جرمگیری برای زنان باردار در سه ماهه دوم بارداری

10 ارائه خدمات بهداشتی درمانی برای مدت یک سال و نیم پس از زایمان ( ترمیم ، جرمگیری ، کشیدن دندان )

11 ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز کودکان زیر شش سال ( فلوراید تراپی ، ترمیم و کشیدن دندان غیر قابل نگهداری )

12 ارجاع موارد لازم به مراکز تخصصی

13 پیش بینی مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی مورد نیاز مراکز