چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
تاسیسات

معرفی واحد:

 

واحد تاسیسات که وظیفه سرویس و تعمیر و راهبردی کل تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و مخابراتی نصب شده در موتورخانه ها وساختمان ها و محوطه را که شامل بیمارستان امام خمینی (ره) و مراکز بهداشتی و پایگاه های فوریت ها وخانه های بهداشت روستایی را بعهده دارد در سال 1393 به بخش خصوصی واگذار گردید.

یک نفر کارشناس تاسیسات از طرف اداره که جزو کادر رسمی اداره می باشد بر عملکرد شرکت خصوصی و افراد زیر نظر آنها نظارت می نماید. کلیه ی درخواست ها و کارهای انجام گرفته  توسط شرکت تاسیسات خصوصی و هر گونه سرویس و تعمیر تاسیسات و تجهیزات توسط شرکت های خصوصی(برون سپاری) و خرید و تحویل گرفتن و سایل مورد نیاز باید به تایید و روئیت کارشناس ناظر اداره برسد.

 

نیروهای تاسیسات:

تعداد 11 نفر کادر فنی و آموزش دیده در واحد مذکور مشغول بکار می باشند که در شیفت های عصر و شب و روزهای تعطیل 2 نفر در اداره حضور دارند و در صورت نیاز برای همکاری از بقیه نیروها جهت همکاری دعوت بعمل خواهد آمد.

 

نحوه ی عملکر واحد:

کلیه ی اموراتی که طبق قرارداد جزو وظایف شرکت خصوصی می باشد توسط نیروهای مستقر در اداره انجام می گردد در غیر اینصورت شرکت می بایست با هزینه خود و آوردن کارشناس از شرکت های مرتبط نسبت به تعمیر و یا تست اقدام نماید، از جمله تست هیدرواستاتیک دیگ های بخار و تست کاتدیک گازهای دفنی و پرداخت هزینه سرویس و نگهداری آسانسورها.

 تهیه ی کلیه ی قطعات و وسایل مورد نیاز بر عهده اداره بوده که نیروهای تاسیسات ملزم به تعویض آنها می باشند.

 در کلیه ی موتورخانه ها و اتاق دیزل ژنراتورها و اتاق ساکشن مرکزی و وکیوم و پستهای برق و پمپاژخانه و اکسیژنساز و سانترال اکسیژن چک لیست بازدید مربوطه قرار داده شده است که پرسنل شیفت تاسیسات برابر برنامه زمان بندی انجام وظیفه می نمایند.

 کادر شیفت درمانی و پاراکلینیک بطور شبانه روزی از طریق خط تلفن داخلی می توانند مشکلات خود را با شیفت تاسیسات در میان بگذارند. در صورت عدم پاسخگویی یا عدم رفع مشکل ویا نبود وسایل مهندس ناظر با مداخله مشکل را برابر قرارداد برطرف می نماید.

 برخی از امورات از جمله سرویس و تعمیر دستگاه اکسیژنساز، چیلرها، دیگ های بخار، تابلوهای فشار قوی برق،ژنراتورها، آسانسورها، جزو وظایف شرکت تاسیسات خصوصی نمی باشد، لذا در صورت پیش آمد مشکل و یا نیاز به تعمیر، پس از بررسی توسط کارشناس ناظر تاسیسات ودرخواست لازم از مدیریت نسبت به آوردن کارشناس از شرکت مربوطه اقدام خواهد شد.