يکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بخش داخلی مردان

معرفی بخش داخلی مردان:


بخش داخلی مردان واقع در طبقه سوم بیمارستان، ضلع غربی، به منظور بستری و درمان بیماران دارای مشکلات عفونی و داخلی ایجاد شده است که به علت عدم وجود بخش قلب و ریه در بیمارستان، بیماران قلبی و همچنین بیماران دارای مشکلات ریوی نیز در این بخش بستری میشوند. در بخش داخلی مردان بیماران، نیازمند مراقبت های عمومی(غیر از مراقبت های ویژه)بستری می گردند و در صورت نیاز، بیمار به مراقبت ویژه با اطلاع و دستور پزشک مربوطه بیمار، به بخش ICU، CCU و.... منتقل می گردند.

این بخش دارای 28 تخت فعال می باشد. اتاق های بیماران شامل 4 اتاق 4 تخته و 6 اتاق 2 تخته می باشد.

 

سرپرستار  بخش:  خالد قاسمی ( کارشناس پرستاری )

پرسنل پرستاری ثابت با احتساب مسئول بخش:  13 نفر

منشـــی: 1 نفر

پرسنل خدمات: 5 نفر

 

لیست تجهیزات بخش:


در این بخش تجهیزاتی از قبیل الکتروشوک، الکتروکاردیوگرام، پالس اکسی متری، پمپ سرم و مانیتورینگ وجود دارد.