دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بخش داخلی زنان

معرفی بخش:

بخش داخلی زنان در طبقه دوم بیمارستان ضلع شرقی قرار گرفته و دارای 26 تخت فعال می باشد. بیماران در سرویس های داخلی، عفونی، ریه و قلب بستری می شوند. این بخش دارای 10 اتاق شامل: اتاق تخت های بستری، اتاق تی، حمام، اتاق معاینه و استیشن پرستاری می باشد. 3 عدد از اتاق ها 4 تخته و 7 عدد 2 تخته می باشند. دو عدد از اتاق ها ی بخش(5 و 6 )مختص بیماران ایزوله است. پذیرش بیماران در بخش داخلی از اورژانس. تحت نظر. پذیرش و نیز انتقال از بخش های ویژه صورت می گیرد. با توجه به تخصص های بخش خدماتی چون: اسپیرومتری. اکوکاردیوگرافی، تست ورزش و آندوسکوپی انجام می شود. فیزیوتراپی و مشاوره تغذیه از دیگر اقدامات قابل انجام می باشد. از تمامی بیماران قلبی هر روز نوار قلب بعمل می آید.

سرپرستار  بخش:  ایران سلیمانی اقدم ( کارشناس پرستاری )

پرسنل پرستاری ثابت با احتساب مسئول بخش:  13 نفر

منشـــی: 1 نفر

پرسنل خدمات: 6 نفر

 

تجهیزات بخش:

بخش دارای یک عدد دستگاه DC شوک،ECG ، پمپ انفوزیون، وارمر خون و اشعه U.V می باشد. بالا سر هر تخت کنسول نصب می باشد که مجهز به یک عدد دستگاه ساکشن و اکسیژن سانترال است. جهت انجام تزریقات دارویی سه عدد ترالی دارو وجود دارد، تعداد 5 ست پانسمان، 2 عدد ست LP و نیز یک ست پونکسیون مغز استخوان در بخش موجود می باشد.