دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بخش زایمان

معرفی بخش زایمان:


بخش زایمان بیمارستان امام خمینی مهاباد در سال 1395 به صورت LDR (واحدهای تک نفره) در مساحت 1200 متر مربع افتتاح و شامل 11 اتاق LDR و یک اتاق پره اکلامپسی و یک اتاق ایزوله می باشد. مادر باردار پس از پذیرش در درمانگاه مامایی که ابتدا ورودی بخش زایمان واقع شده است به یکی از اتاق های LDR منتقل شده و طول مدت بستری و زایمان و 2 ساعت پس از زایمان را در همین اتاق می گذراند. در حال حاضر بلوک زایمان توسط 4 پزشک متخصص زنان و زایمان و 40 نفر مامای کارشناس آماده ارائه خدمت می باشد. در هر اتاق LDR، امکانات رفاهی از قبیل یخچال، تلویزیون، سرویس بهداشتی، کمد وسایل برای بیمار فراهم می باشد. تخت به همراه وسایل کامل برای همراه بیمار در نظر گرفته شده است.


نحوه ی فعالیت بخش:


مادران باردار مراجعه کننده به درمانگاه مامایی در صورت داشتن اندیکاسیون بستری،پذیرش می شوند در غیر اینصورت اقدامات سرپایی (NST) انجام و آموزش های لازم به بیمار داده می شود. کلیه مادران بستری آموزش های لازم قبل، حین و پس از زایمان را از مامای خود دریافت می نمایند. کلیه مادران درصورت داشتن اندیکاسیون سزارین اورژانس با رعایت کلیه شرایط ایمنی از طریق درب مشترک اتاق عمل و بخش زایمان سریعا به اتاق عمل انتقال داده می شوند. جهت کلیه آموزش های مادران قبل و بعد از زایمان و پیگیری مادران پرخطر و مدیریت کمیته های ترویج زایمان طبیعی یک نفر به عنوان کارشناس مادر و نوزاد تعیین شده است. در هر شیفت یک ماما به عنوان مسئول شیفت تعریف شده است که کلیه هماهنگی های بخش به عهده ایشان می باشد. در شیفت صبح ماما مسئول خانم ثریا فروتن و ماما سوپروایزر خانم جمیله نریمانی می باشد.


 تجهیزات بخش:


بخش زایمان در حال حاضر دارای 7 عدد فتال مانیتور و 13 عدد سونیکیت و دو عدد ترالی اورژانس و 4 عدد پمپ انفوزیون و 3 عدد چراغ سیالیتیک می باشد.