يکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
سی تی اسکن

بخش سی تی اسکن:

همزمان با بهره برداری بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد شروع بکار نموده و به عنوان یکی از مهمترین واحد های پاراکلینیک در حوزه تشخیصی – درمانی و تنها واحد فعال دولتی در سطح شهرستان روزانه جوابگوی خیل عظیمی از مراجعین این شهرستان و شهرهای جنوب استان بوده است.

در این مرکز انواع سی تی اسکن های ساده و با تزریق ماده حاجب انجام می شود. اولین دستگاه سی تی اسکن شهرستان مهاباد در سال 1381 در واحد سی تی اسکن بیمارستان امام خمینی (ره) نصب و راه اندازی گردید. این دستگاه از نوع اسپیرال و ساخت شرکت زیمنس آلمان می باشد که تا به امروز با عنایت به بلوک بودن این بیمارستان در سطح جنوب استان پذیرای بیمار از سراسر منطقه بوده و خدمات شایانی در طول 14 سال گذشته انجام داده است.

 

تجهیزات موجود در این واحد به شرح ذیل می باشد:

یک دستگاه سی تی اسکن اسپیرال

یک دستگاه پرینتر

 

آمار مراجعین به این بخش:

در سال 94 حدود 15000 نفر بوده و در شش ماهه اول سال 95 نزدیک به 8000 نفر می باشد. تعداد افراد شاغل در این واحد شش نفر کارشناس رادیولوژی می باشد.