دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
اتاق عمل مرکزی

بیمارستان امام مهاباد  --  بخش اتاق عمل

 

مسئول اتاق عمل

 

صلاح  بایزیدی آذر

 

توضیحات

 

رییس بخش

 

---

 

 

 

 

تعداد پرسنل

1-کاردان یا کارشناس اتاق عمل (آقا)   2- کاردان یا کارشناس اتاق عمل(خانم

3- کاردان یا کارشناس بیهوشی(آقا)

4- کاردان یا کارشناس بیهوشی(خانم) 

5-خدمات (آقا

6-خدمات (خانم)

 

17  نفر

8  نفر

10 نفر

12  نفر

8  نفر

1 نفر

 

 

 

 

 

 

 

تعداد پزشکان

1-جراح(متخصص وفوق تخصص)

2-متخصص بیهوشی

24   نفر

5   نفر

 

 

 

تعداد اتاق فعال الکتیو

 

شش اتاق عمل الکتیو + یک اتاق سرپایی وگچگیری

 

 

تعداد اتاق فعال اورژانس

 

یک اتاق عمل

 

 

انواع اعمال جراحی که انجام می گردند

جراحی عمومی –  نوروسرجری – گوش وحلق وبینی – اورولوژی – چشم –  ارتوپدی – زنان وزایمان- جراحیهای سرپایی

 

·        متوسط تعداد عمل الکتیودرماه


·        متوسط تعداد عمل اورژانس در ماه


·        متوسط تعداد عمل سرپایی در ماه 


·        متوسط تعداد کل اعمال جراحی در ماه(براساس میانگین شش ماهه اول سال 1395)


                          530    عمل

                          360    عمل

                          75      عمل

                          960    عمل

 

طرح های در دست اقدام:

*      فعال نمودن یک اتاق عمل اورژانس مخصوص زنان در آینده ای نزدیک

*      ساخت واحد استریلیزاسیون مرکزی در آینده ای نزدیک

*       توسعه وتجهیز ریکاوری اتاق عمل در صورت تخصیص بودجه