دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
شیمی درمانی

معرفی واحد:

اتاق شیمی درمانی، جنب جراحی یک در طبقه اول بیمارستان که شامل واکسیناسیون و شیمی درمانی می باشد. به واحد شیمی درمانی بیماران تالاسمی و هموفیلی و بیماران کانسر و آنمی های بعد از شیمی درمانی مراجعه می نمایند و برای هر کدام از بیماران پرونده تشکیل می شود.

 

شیمی درمانی:

برای بیماران شیمی درمانی که از پزشک فوق تخصص دستور تزریق دارند، طبق دستور پزشک مربوطه، شیمی درمانی وریدی، عضلانی و زیر جلدی انجام می شود.

 

تالاسمی:

بیماران تالاسمی جهت تزریق خون هر ماه به این واحد مراجعه می نمایند و طبق دستور پزشک مربوطه در استان خون تازه یا فیلتردار درخواست و با هماهنگی انتقال خون تهیه می شود و سپس انفوزیون می گردد و لوازم لازم جهت تزریق دسفرال در منزل برای آنها از داروخانه درخواست و تحویل بیماران داده می شود.

 

هموفیلی:

بیماران هموفیلی با در دست داشتن فاکتور مربوط به خود که آن را از داروخانه تهیه کرده اند جهت تزریق به این واحد مراجعه می نمایند. 

در این بخش کلیه خدمات رایگان انجام می شود به غیر از تزریق خون که طبق تعرفه حساب می شود.