دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
کارگاهها

 
عنوانبرگزار کنندهنوعتاريخ
کارگاه قلبشبکه بهداشت مهابادبهداشتی و درمانی46416541