جمعه ١٩ خرداد ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بخش مغز و اعصاب

معرفی بخش:

 بخش مغز و اعصاب بیمارستان که یک بخش تخصصی است در طبقه سوم، ضلع شرقی، ساختمان اصلی، جنب بخش  ICUاعصاب قرار دارد. این بخش دارای 27 تخت فعال می­باشد و شامل اتاق بیماران،  اتاق تریتمنت و اتاق پانسمان می­باشد. اتاق­ها شامل 3 اتاق 4 تخته، 7 اتاق 2 تخته، و یک اتاق معاینه پزشک بوده که جهت ویزیت بیماران استفاده می­گردد. در اتاق­های بیماران اکسیژن سانترال وصل است و در مواقع اورژانسی برای تخت­ها از اکسیژن پرتابل نیز استفاده می­نمایند. در اتاق آماده سازی داروها (تریتمنت) قفسه­های دارویی بیماران، قفسه دارو و وسایل آماده سازی دارو قرار دارد و داروهای بیماران بطور جداگانه تهیه می­گردد. انتهای شرقی راهرو به راه­پله اضطراری ختم می­گردد که از آن طریق به محوطه بیمارستان راه پیدا می­کند. این بخش دارای دو متخصص جراحی اعصاب و دو متخصص داخلی اعصاب می­باشد. بخش دارای یک دستگاه ECG ترالی اورژانس ساکشن پرتابل 1 دستگاه، الکتروشوک یک دستگاه - تشک مواج  3 عدد می­باشد

 

اهم فعالیتها:

فعالیت­ها در بخش شامل دو قسمت می­باشد:

1 پشتیبانی

 2- عملیاتی

فعالیت های پشتیبانی شامل تحویل دادن و گرفتن و ثبت در دفاتر مخصوص وسایل کلی بخش، ترالی کد احیا،  وسایل اتاق دارو اتاق پانسمان، برطرف کردن کمبود و تجهیزات آنها برای شیفت بعدی می­باشد. بررسی اتاق­های بیماران، گزارش خرابی­ها (زنگ، اکسیژن، تخت، لامپ، ... )

فعالیت­های عملیاتی شامل­: تقسیم کار، ادمیت بیمار، کاردکس نویسی، نوشتن کارت دارو آماده سازی داروها، دادن دارو به بیماران، وارد نمودن درخواست­های دارویی، آزمایشات و مصارف مورد نیاز بیماران، تحویل دارو و مصارف از داروخانه و مرتب کردن آنها، تحویل دادن بیمار به اتاق عمل، تحویل گرفتن بیماران از OR نقل و انتقال بیماران به بخش های دیگر، اعزام بیماران به بخش­های پاراکلینیک، گزارش نویسی و ثبت امور انجام شده بیماران، تخلیه درن و گرفتن و ثبت علائم حیاتی، گزارش موارد غیر عادی به پزشکان، ویزیت با پزشکان و تعویض ملحفه البسه، ضدعفونی تخت و وسایل بعد از ترخیص بیمار و ضدعفونی بخش می­باشد.

 

پرسنل پرستاری:

سرپرستار  بخش:  زینب فلاح

پرسنل پرستاری ثابت با احتساب مسئول بخش:  13 نفر

پرسنل خدمات: 5 نفر

منشی: 1 نفر

 

آخرین دستورالعمل،آیین نامه­ها و بخشنامه­ هاي خاص این بخش:

·       دستوالعمل کنترل  عفونت در بخش مربوطه

·       آگاهی از دستورالعمل دفترپرستاری (آیین نامه مربوط به یونیفرم کادر رده های پرستاری، استفاده از فرجه تعطیلی off، ارتباط فردی، پایان مدت دوره خدمت، حفظ حریم بیمار، کاربرد وسایل بخش، رازداری، حفظ اسناد، انتقال بیماران بین بخش ها، تغییر و تحول شیفت، تحویل و کنترل ترالی اورژانس و وسایل بخش، نظافت، دفاتر، گزارش پرستاری، کاردکس نویسی و...)

·       آگاهی از محتویات کتابچه/مجموعه و بروشورهای سلامت شغلی و بهداشت محیط (مدیریت خطر) و رعایت آن حین انجام وظیفه

·       آشنایی با فرآیند ترخیص و اجرای آن

·       دستورالعمل تزریقات ایمن

·       دستورالعمل شستشوی دست

·       دستورالعمل ترانسفوزیون خون و پلاکت

·       دستورالعمل نحوء برخورد با کودکان

·       دستورالعمل طرح سلامت

 

لیست تجهیزات ضروری در بخش مغز و اعصاب:

-الکتروشوک_پالس اکسی­متری-ECG