جمعه ١٩ خرداد ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بخش جراحی مردان

معرفی بخش:

جراحی مردان در طبقه اول بیمارستان (ضلع شمالی) قرار گرفته و 26 تخت فعال دارد. فضای فیزیکی آن شامل یک سالن و 14 اتاق می باشد،


پرسنل پرستاری: 

سرپرستار بخش: زهرا شیخه

پرسنل پرستاری با احتساب مسئول بخش: 13 نفر 

منشی بخش:1 نفر

پرسنل خدمات: 5 نفر

 

طیف بیماران مراجعه کننده:

بیماران نیازمند به مراقبت های عمومی: (جراح عمومی-ارتوپدی-ترومای چشم-اورولوژی-ENT)

 

تاسیسات بخش:

بخش دارای دو خط تلفن 420 و 202 برق اضطراری- ساکشن و اکسیژن سانترال 2/1 تخت بخش


ایمنی شغلی:

خطر انتقال شغلی:HIV_HBV_HCV   

احتیاطات استاندارد جهت پیشگیری از مواجهه شفلی HIV_HBV_HCV

1- شستشوی دست ها به دفعات و به طور کامل قبل وبعداز مراقبت بیمار با محلول های ضدعفونی کننده

2- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب با وضعیت مراقبت از بیمار ( استفاده از دستکش، گان، چکمه، عینک محافظ و ماسک برای مواردی که خطر پاشیدن خون و ترشحات وچود دارد)

3- پوشیدن دستکش در زمان هرگونه رگ گیری شامل شریانی یا وریدی

4- واکسیناسیون همه کارکنان بر علیه HBV و آزمایش پاسخ به واکسن HBV یک تا دو ماه بعد از تکمیل دوره

5- توجه به موارد زیر در هنگام کار با وسایل تیز و برنده:

فراهم کردن فضای امن بادسترسی راحت به ظرف مخصوص BOX SAFETY

- دورانداختن وسایل نوک تیز و برنده در BOX SAFETY

- عدم سرپوش گذاری مچدد سوزن ها

 

                                                                         تجهیزات پزشکی 

مدل دستگاه

شرکت سازنده

OT-701

پمپ انفوزیون JMS

C55F

ساکشن MEDAP

3010

دستگاه نوار قلب BIOCARE

TD-4277

گلوکومتر GALA

Biphasic

دستگاه شوک قلبی  ZOLLM