دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بخش ICU جنرال

معرفی بخش:

آی سی یو داخلی با زیربنای 260 مترمربع، در طبقه ی اول بیمارستان)ضلع شمالی (قرار گرفته و 4 تخت فعال دارد. فضای فیزیکی آن شامل یک سالن و سه اتاق می باشد، تخت بیماران در فضای سالن قرار گرفته است و اتاق های موجود به تریتمنت - استراحت پرسنل و اتاق البسه اختصاص داده شده است.

 

 پرسنل پرستاری:

سرپرستار بخش: روژان صفایی

پرسنل پرستاری با احتساب مسئول بخش: 13 نفر

منشی: -

پرسنل خدمات: 4 نفر

 

طیف بیماران مراجعه کننده:

بیماران خانم- آقا  نیازمند دریافت مراقبت های ویژه عمومی(داخلی-جراحی عمومی-زنان-ارتوپدی-ارولوژی-ENTتنفسی)


تاسیسات بخش:

بخش دارای یک خط تلفن داخلی (211) برق اضطراری ، استابالیزر می باشد. ساکشن و اکسیژن سانترال بالاسر کلیه تخت های بیماران موجود است.

 

ایمنی شغلی:

خطر انتقال شغلی HCV – HBV – HIV

احتیاطات استاندارد جهت پیشگیری از مواجهه شغلی HCV – HBV – HIV

1.     شستشوی دست ها به دفعات و به طور کامل قبل و بعد از مراقبت بیمار با محلول های ضدعفونی کننده

2.     .استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب با وضعیت مراقبت از بیمار (استفاده از دستکش ، گان، چکمه عینک محافظ و ماسک برای مواردی که خطر پاشیدن خون و ترشحات وجود دارد .(

3.     پوشیدن دستکش در زمان هر گونه رگ گیری شامل شریانی یا وریدی

4.     واکسیناسیون همه کارکنان بر علیه HBV و آزمایش پاسخ به واکسن HBV یک تا دو ماه بعد از تکمیل دوره

5.     توجه به موارد زیر در هنگام کار با وسایل تیز و برنده

*    فراهم کردن فضای امن با دسترسی راحت به ظرف مخصوصBox Safety  

*    دور انداختن وسایل نوك تیز و برنده در Box Safety  

*    عدم سرپوش گذاری مجدد سوزنها

*    استفاده از وسایل ایمنی مناسب

  

تجهیزات بخش GICU

ساکشن پرتابل

1 دستگاه

ونتیلاتور

1 دستگاه

دستگاه ECG

1 دستگاه

پمپ انفوزیون

6 دستگاه

پمپ سرنگ

1 دستگاه

دستگاه الکترو شوک   ZOLL

1 دستگاه