دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بخش اورژانس

معرفی بخش:

بخش اورژانس با زیر بنای 998 مترمربع در طبقه همکف بیمارستان قرار گرفته و 28 تخت فعال شامل 10 تخت ایزوله 2 تخت اتاق عمل سرپایی و 2 تخت اتاق احیا و 8 تخت حاد فعال برای بیماران اورژانسی می باشد.

فضای فیزیکی اورژانس شامل سه سالن تقریبا مجزا و اتاق احیا و اتاق عمل سرپایی است، سالن1 شامل 8 تخت حاد فعال برای بیماران نیازمند خدمات اورژانس در نظر گرفته شده است که در ورودی بخش پرستار تریاژ مستقر است و مراجعه کنندگان بر اساس فرم استاندارد تریاژ اولویت بندی می شوند.

بیماران نیازمند اقدامات احیا به اتاق احیا هدایت می شوند. در اتاق عمل سرپایی اعمال کوچک سرپایی مانند بخیه پانسمان در آوردن جسم خارجی و ... انجام می شود.

در هر شیفت کاری یک نفر پزشک حضور دارد، سرپرستار بخش خانم شادی حسن پور است، پرسنل پرستاری با احتساب مسئول بخش 67 نفر منشی های بخش 12 نفر می باشند که 6 نفر اضافه کار هستند و پرسنل خدمات 15 نفر هستند.

 

تاسیسات بخش:

بخش دارای 5 خط تلفن شامل 436-216-227-204-201 می باشد این بخش مجهز به برق اضطراری اکسیژن و ساکشن سانترال می باشد.


تجهیزات اختصاصی:

دستگاه ساکشن پرتابل 2 عدد - دستگاه نوار قلب 2 عدد - وارمر خون 1 عدد - دستگاه سونوگرافی 1 عدد - دستگاه اکو 1 عدد - دستگاه الکترو شوک 2 عدد مانیتور دیواری 4 عدد - پالس اکسی متر ثابت 1 عدد و پالس اکسی متری انگشتی 1 عدد - ونتیلاتور ثابت 2 عدد - ونتیلاتور پرتابل 2 عدد - مانیتور پرتابل 1 عدد می باشد.


قسمت ایزوله:

بخش ایزوله اورژانس در طبقه همکف بیمارستان در مجاورت ضلع شمالی اورژانس قرار گرفته و شامل 10 تخت می باشد، بیماران پس از تریاژ عفونی جهت تعیین تکلیف و بستری به آنجا فرستاده می شوند و در این قسمت یک اتاق احیا برای بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است.