دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
شیمی درمانی

معرفی واحد:

واحد شیمی درمانی در ضلع شمال شرقی بیمارستان امام خمینی و در محیط درمانگاه تخصصی به نام مرکز غربا لگری سرطان می باشد که شامل چهار واحد شیمی درمانی، واکسیناسیون، آندوسکوپی و مامو گرافی است. در این واحد شیمی درمانی برای بیماران تالاسمی، هموفیلی و شیمی درمانی ارائه خدمت داده می شود.        

بیماران تالاسمی هر بیست روز با درخواست خون از انتقال خون و اطلاع به آزمایشگاه انفوزیون خون انجام می گیرد و وسایل مورد نیاز برای تزریق دسفرال در منزل از داروخانه درخواست و به  بیماران داده می شود و جهت درخواست دسفرال به دکتر داخلی مراجعه می نمایند برای کنترل هر شش ماه به  فوق تخصص خون و انکولوژی مراجعه می نمایند.                                              

بیماران هموفبلی با در دست داشتن فاکتورهای انعقادی با نسخه پزشک مربوطه از داروخانه بیمارستان تهیه و جهت تزریق  فاکتور مراجعه می کنند وبرای کنترل ماهانه به پزشک معالج در مرکز استان ارجاع داده می شوند.

بیماران شیمی درمانی با در دست داشتن دستورات دارویی و داروهای لازم از مرکز استان مراجعه می نمایند انفوزیون داروها با رعایت کامل پروتکل های حفاظت فردی واستفاده از هود برای حل داروهای  شیمی درمانی و بررسی آزمایشات بیماران ارجاعی و کنترل علائم  حیاتی بیماران حین و بعد از کموتراپی انجام می شود و پرونده سرپایی تشکیل داده می شود و سپس با حال عمومی مساعد ترخیص می شوند.           

 

 مسئول علمی بخش: دکتر ناصر فرخ

مسئول واحد: ستاره حسینی