دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
واکسیناسیون

معرفی واحد:

واحد واکسیناسیون در ضلع شمال شرقی بیمارستان امام خمینی و در محیط درمانگاههای تخصصی به نام مرکز غربالگری سرطان می باشد که شامل چهار واحد شیمی درمانی واکسیناسیون و آندوسکوپی و ماموگرافی است. واحد واکسیناسیون توسط خانم نیشتمان کریم پور ارائه خدمت می گردد واکسن های ارسالی از مرکز بهداشت دریافت خواهد شد که شامل: ب ث ژ و هپاتیت و پولیو است که در بدو تولد برای نوزادان تزریق می شود، واکسن هپاتیت همکاران و بیماران دیالیزی در این مرکز انجام می شود، در ضمن بیمارانی کاندید عمل توبکتومی می باشند، در این مرکز راهنمایی اقدامات قبل از عمل ارائه می شود و آمار نهایی وا کسن و توبکتومی ماهیانه به مرکز بهداشت ارسال می گردد.