English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 36
کل بازديدکنندگان : 1301183
بازديدکنندگان آنلاين : 2

1-ارسال آمار و شاخص های سال 1395 و ارسال آن به استان

2- پایش و ارزشیابی مراکز جامع سلامت در شهر و روستا طبق کارنما ودر صورت لزوم

3- برگزاری و انجام فعالیتهای هفته سلامت

4-توزیع سبد غذایی مادران با همکاری بنیاد علوی و افزایش سهمیه از 109 بسته به 120 بسته

5- تن سنجی 100 کودک در کمیته امداد و آموزش والدین آنها در زمینه تغذیه

6- برگزاری کارگا ه آموزشی مراقبت های تغذیه ای در مراکز برای بهورزان توسط مربیان

7- ارسال کتاب مجموعه تغذیه ای در برنامه تحول سلامت برای پزشکان

8-معرفی کودکان مبتلا به اختلال رشد به کمیته امداد 27 نفردر سه نوبت

9- تن سنجی کودکان در روستا مهدها و ارسال فایل آن به استان

10- توزیع فرمهای مورد نیاز و کتابهای خود مراقبتی

11 توزیع نوبت دوم و سوم سبد غذایی مادران

12- شرکت در کارگاه فلو شیب مدیریت وتغذیه در استان

13- برگزاری کلاس آموزشی تغذیه برای کارکنان کمیته امداد در دو روز توسط کارشناسان تغذیه

14- افزایش سهمیه کودکان تحت پوشش برنامه حمایتی مشارکتی 15- 10 نفر

15- تشدید پایش مراکز به صورت گروهی همراه با کارشناسان تغذیه

16 تدوین برنامه کارشناسان تغذیه از 15 مرداد ماه جهت بازدید و آموزش همکاران وجامعه و سفیران سلامت

17 پایش عملکرد فصلی پزشکان

18- اجرای بسیج آموزشی افزایش شیر و لبینات د ر کلیه مراکز جامع سلامت

19-تدوین برنامه بازدید کارشناسان تغذیه در سه ماهه سوم

 پیش بینی برنامه واحد بهبود تغذیه در 6 ماهه دوم

اجرای آهن یاری و مگادوز ویتامین "د" در مدارس متوسطه اول ودوم دخترانه و پسرانه در شهرستان مهاباد وآموزش مسئولین مجری طرح در کلبه مدارس و ترزیع آنها در بین مدارس

آموزش مربیان روستا مهدها ( تغذیه کودکان زیر 5 سال ) وتن سنجی کودکان در شروع اول طرح وعده غذای گرم در روستا مهدها 0در مهر و آبان

شناسایی مادران مبتلا به سوئ تغذیه و حمایت تغذیه ای از آآنها در طول سال با همکاری بنیاد علوی

شناسایی کودکان مبتلا به سو تغذیهو حمایت تغذ یه ای از آنها با همکاری کمیته امداد

تن سنجی کودکان تحت پوشش برنامه حمایتی مشارکتی در اسفند ماه

برگزاری بسیج های آموزشی در نیمه دوم  ( بسیج آموزش الگوی صحیح مصرف   -  افزایش مصرف حبوبات و میوه و سبزی وسایر مناسبت های اعلام شده از طرف استان  )

آموزش تغذیه  نو جوانان  - جوانان میانسالان و سالمندان توسط کارشناسان تغذیه در مراکز و پایگاههای جامع سلامت و مدارس شهرستان و در صورت لزوم مشاوره آنها در طول سال

آموزش مادران باردا ر و شیرده تو سط همکاران تغذیه در کلیه مراکز و پایگاههای جامع سلامت

نمونه گیر ی ادرار دانش آموزان از نظر ید ادراردر بهمن ماه که از طرف استان اعلام خواهدشد

برگزاری کلاسهای توجهیی در 7م هر ماه برای مسئولین مراکز

انجام امور جاری واحد از جمله پایش ها تدوین برنامه تهیه ملزومات واحدهای محیطی ارسال امار و اقدامات مناسبت ها   ..........................................................................