جمعه ١٩ خرداد ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
اتاق عمل

معرفی بخش:

پرسنل پرستاری:

سر پرستار بخش: اسماعیل چالش

پرسنل درمانی بخش: 50 نفر

منشی:1 نفر

متصدی دارویی و کاربر IT: 1 نفر

پرسنل خدمات: 5 نفر

پرسنل CSR: 2 نفر


طیف بیماران مراجعه کننده:

کلیه بیماران نیازمند به عمل جراحی اعم از اعمال جراحی اورژانسی والکتیو(زنان و زایمان-جراحی عمومی-نوروسرجری-ENT-اورولوژی-چشم-ارتوپدی)


تاسیسات عمومی بخش:

بخش دارای 5 خط تلفن(300-264-264-260-238) می باشد. برق اضطراری، ساکشن وگازهای طبی سنترال، سیستم تهویه مرکزی


تاسیسات تخصصی بخش:

بخش دارای 7 اتاق عمل فعال با تمام تجهیزات شامل تخت جراحی، چراغ سیالیتیک، دستگاه بیهوشی، دستگاه مانیتورینگ علایم حیاتی، دستگاه التروکوتر، ساکشن پرتابل و سنترال می باشد.

ریکاوری اتاق عمل دارای گازهای طبی و ساکشن سنترال، 8 دستگاه مانیتورینگ علایم حیاتی، ترالی احیا و دستگاه DC شوک و یک دستگاه بیهوشی می باشد.

CSR اتاق عمل دارای 2 دستگاه اتوکلاو بخار و دستگاه دوخت بسته بندی (سیلر) می باشد که استرلیزاسیون تجهیزات اتاق عمل و کلیه بخش های بیمارستان را انجام می دهد.

 

ایمنی شغلی:

خطر انتقال شغلی HIV-HBV-HCV - مواجهه مداوم با گازهای بیهوشی و طبی


سایر تجهیزات بخش:

دستگاه عکسبرداری CRM

یک دستگاه

دستگاه میکروسکوپ

دو دستگاه

دستگاه ECG

یک دستگاه

پمپ سرنگ

یک دستگاه

تورنیکه ارتوپدی

یک عدد

دستگاه فیکو

یک دستگاه

تخت مخصوص ارتوپدی با امکانات لازم

یک عدد

 

احتیاطات استاندارد جهت پیشگیری از مواجهه شغلی:

1-استفاده از وسایل حفاظت فردی

2-واکسیناسیون تمام کارکنان

3-استفاده از دستکش انتی ویروس هنگام مواجهه با بیماران  HIV-HBV-HCV

4-تهویه مناسب و استاندارد جهت دفع گازهای خطرناک