جمعه ١٩ خرداد ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بهداشت محیط

 

 نام : قاسم

 نام خانوادگی : امینی

 سمت : کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت مهاباد

***************************************************************************

معرفي پرسنل واحد بهداشت محيط ستادمركز بهداشت مهاباد 

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن واحد

1

مهندس قاسم اميني

 مسئول بهداشت محیط و حرفه ای

04442442250

2

مهندس رحيم رحيمي

كارشناس بهداشت محيط

04442442250

3

مهندس جمال محمدي

کارشناس بهداشت محيط

04442442250

4

مهندس فریبا آذرنیا

کارشناس بهداشت محيط

04442442250

5

مهندس سحر رشیدی

کارشناس بهداشت محیط

04442442250