جمعه ١٩ خرداد ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
آموزشگاه بهورزی

    

  • نام : سهیلا

  • نام خانوادگی : بهجتی

  • سمت : مدیره آموزشگاه بهورزی شهرستان مهاباد