جمعه ١٩ خرداد ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
آموزش سلامت

نام : کریم

نام خانوادگی : افسری

سمت : کارشناس مسئول واحد آموزش مرکز بهداشت مهاباد