سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
فیزیوتراپی

معرفی بخش:

بخش فیزیوتراپی بیمارستان از سال تاسیس بیمارستان (1362) دایر می باشد و از ان زمان تا اکنون آماده ارائه خدمات فیزیوتراپی به بیماران سرپائی و بستری در بخشهای مختلف بیمارستان می باشد.

این واحد به کلیه بیماران نیازمند فیزیوتراپی ارائه خدمات می نماید.فقط شیفت های صبح دایر است و جهت تسهیل در ارائه خدمات به کلیه بیماران، واحد از ساعت 07:30 لغایت 10:00 صبح آماده ارائه به مراجعین سرپایی و از ساعت 10 الی آخر وقت اداری ملزم به ارائه خدمت به بیماران بستری در بیمارستان می باشد.

بیماران سرپایی بعد از مراجعه به واحد در سامانه HIS پذیرش می شوند و بعد از تکمیل پرونده فیزیوتراپی بیمار آغاز می گردد بخش دارای 3 تخت فعال - دو دستگاه TENS و یک دستگاه استیولاتور برای خدمات سرپایی می باشد.

بیماران بستری نیازمند فیزیوتراپی بعد از درخواست فیزیوتراپی توسط پزشک معالج، درخواست از طریق سامانه HIS به واحد فیزیوتراپی اعلام می شود و واحد فیزیوتراپی در ساعت تعیین شده به بخش مراجعه و فیزیوتراپی بیمار انجام می گردد.

این واحد در حال حاضر دارای دو نفر پرسنل (1 نفر کارشناس ارشد آقا پیمانی و یک نفر کارشناس فیزیوتراپی مشمول لایحه طرح) می باشد،

 

مسئول واحد: لقمان محمدی (کارشناس ارشد فیزیوتراپی)

تعداد پرسنل  : 1 نفر

تلفن تماس داخلی: 417