English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨

شبکه های بهداشت و درمان استان

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 274
کل بازديدکنندگان : 596436
بازديدکنندگان آنلاين : 8

 

دبیرخانه و بایگانی

این واحد به مساحت تقریبی 13 متر مربع واقع در طبقه همکف ساختمان بیمارستان، جنب واحد ریاست و مدیریت می باشد.این واحد با ساماندهی نامه های اداری و مراجعان و در نهایت بایگانی پرونده ها و نامه ها در راستای پاسخگویی و راهنمایی به گیرنده خدمت تلاش می کند.

اهم وظایف این واحد به شرح زیر می باشد :

-         دریافت نامه های اداری از طریق اتوماسیون و یا به صورت درخواست های شخصی گیرنده خدمت.

-         ارجاع نامه ها به واحدهای مربوطه.

-         اخذ پاسخ نامه ها از واحدهای ذی ربط و پاسخگویی به نامه ها از طریق اتوماسیون.

-         هماهنگی،برنامه ریزی،ارجاع نامه ها، برنامه های اداری، جلسات و... در حیطه وظایف واحد.

-         تهیه و ارجاع برنامه آنکالی، درمانگاه تخصصی، مقیمی و ... پزشکان و سایر موارد مرتبط.

-         بایگانی نامه های اداری بصورت اتوماسیون و یا در صورت نیاز بصورت دستی.

-         بایگانی پرونده های اداری مرتبط.

-         مسئول واحد : سرکار خانم سیدقاسمی شماره تلفن 42226166 داخلی 271