سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بخش جراحی مردان

 

 

معرفی بخش:

جراحی مردان در طبقه اول بیمارستان (ضلع شمالی) قرار گرفته و 26 تخت فعال دارد. فضای فیزیکی آن شامل یک سالن و 14 اتاق می باشد،


متخصصین بخش جراحی مردان

ردیف

نام ونام خانوادگی

نوع تخصص

1

دکتر مرتضی قهرمانی

ارتوپدی

2

دکتر بهاره طباطبائیان

ارتوپدی

3

دکتر رسول قلی زاده

ارتوپدی

4

دکترشبنم جم فرسادی

جراح عمومی

5

دکتر جواد سلیمی

جراح عمومی

6

دکتر فرزاد ولی زاده

جراح عمومی

7

دکتر ماریه اسکندری

جراح عمومی

8

دکتر سیاوش الهی

جراح عمومی

9

دکتر امید شاهی

اورولوژی

10

دکتر وفا عبدالله پور

فلوشیپ اورولوژی

11

دکتر یاسر قادری

ENT

12

دکتر مهدی بنایی

ENT

13

دکتر انور محمدپور

متخصص چشم

14

دکتر شهریار ابراهیم زاده

متخصص چشم

 

 

پرسنل پرستاری 

سرپرستار بخش: انور مدرسی مطلق (کارشناس پرستاری)

پرسنل پرستاری با احتساب مسئول بخش: 13 نفر 

منشی بخش:1 نفر

پرسنل خدمات: 5 نفر

 

طیف بیماران مراجعه کننده:

بیماران نیازمند به مراقبت های عمومی: (جراح عمومی-ارتوپدی-ترومای چشم-اورولوژی-ENT)

 

تاسیسات بخش:

بخش دارای دو خط تلفن 420 و 202 برق اضطراری- ساکشن و اکسیژن سانترال 2/1 تخت بخش


ایمنی شغلی:

خطر انتقال شغلی:HIV_HBV_HCV   

احتیاطات استاندارد جهت پیشگیری از مواجهه شفلی HIV_HBV_HCV

1- شستشوی دست ها به دفعات و به طور کامل قبل وبعداز مراقبت بیمار با محلول های ضدعفونی کننده

2- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب با وضعیت مراقبت از بیمار ( استفاده از دستکش، گان، چکمه، عینک محافظ و ماسک برای مواردی که خطر پاشیدن خون و ترشحات وچود دارد)

3- پوشیدن دستکش در زمان هرگونه رگ گیری شامل شریانی یا وریدی

4- واکسیناسیون همه کارکنان بر علیه HBV و آزمایش پاسخ به واکسن HBV یک تا دو ماه بعد از تکمیل دوره

5- توجه به موارد زیر در هنگام کار با وسایل تیز و برنده:

فراهم کردن فضای امن بادسترسی راحت به ظرف مخصوص BOX SAFETY

- دورانداختن وسایل نوک تیز و برنده در BOX SAFETY

- عدم سرپوش گذاری مچدد سوزن ها

 

                                                                         تجهیزات پزشکی 

مدل دستگاه

شرکت سازنده

OT-701

پمپ انفوزیون JMS

C55F

ساکشن MEDAP

3010

دستگاه نوار قلب BIOCARE

TD-4277

گلوکومتر GALA

Biphasic

دستگاه شوک قلبی  ZOLLM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جراحی مردان

جراحی مردان در طبقه اول بیمارستان(ضلع شمالی) قرارگرفته و26تخت فعال دارد.فضای فیزیکی آن شامل یک سالون و14اتاق میباشد تخت بیماران در اتاق ها قرارگرفته است و اتاق های موجود به تریتمنت-استراحت پرسنل و اتاق معاینه والبسه وانبار اختصاص داده شده است.

متخصصین بخش جراحی مردان

ردیف

نام ونام خانوادگی

نوع تخصص

1

دکتر مرتضی قهرمانی

ارتوپدی

2

دکتر بهاره طباطبائیان

ارتوپدی

3

دکتر رسول قلی زاده

ارتوپدی

4

دکترشبنم جم فرسادی

جراح عمومی

5

دکتر جواد سلیمی

جراح عمومی

6

دکتر فرزاد ولی زاده

جراح عمومی

7

دکتر ماریه اسکندری

جراح عمومی

8

دکتر سیاوش الهی

جراح عمومی

9

دکتر امید شاهی

اورولوژی

10

دکتر وفا عبدالله پور

فلوشیپ اورولوژی

11

دکتر یاسر قادری

ENT

12

دکتر مهدی بنایی

ENT

13

دکتر انور محمدپور

متخصص چشم

14

دکتر شهریار ابراهیم زاده

متخصص چشم