سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
شیمی درمانی

شیمی درمانی

 با زیربنای 43 مترمربع ؛ در طبقه ی اول بیمارستان (ضلع شمالی )قرار گرفته و2 تخت فعال دارد. فضای فیزیکی آن شامل یک اتاق است و بیماران مراجعه کننده در این اتاق تحت شیمی درمانی قرار می گیرند.این واحد در تمام ایام هفته به غیر از روزهای تعطیل دایر است و از 8 صبح لغایت 14 به ارائه خدمات می پردازد

 

پزشک واحد

دکتر ناصرفرخ( متخصص داخلی)-دکتر جعفر خالدتاج(متخصص کودکان)

پرسنل پرستاری 

مسئول واحد: ستاره حسینی (دیپلم بهیاری)

پرسنل:---

 

طیف بیماران مراجعه کننده

بیماران نیازمند انجام شیمی درمانی در تمام رده های سنی با دستور کتبی از طرف انکولوژیست-بیماران خاص نیازمند دریافت خون و فرآورده های خونی-بیماران هموفیلی

تاسیسات واحد

واحد مذکور دارای یک خط تلفن داخلی (246) و برق اضطراری است.

 

ایمنی شغلی

خطر انتقال شغلی HIV – HBV – HCV

احتياطات استاندارد جهت پيشگيري از مواجهه شغلي HIV – HBV – HCV

1.        شستشوی دست ها به دفعات و به طور كامل قبل و بعد از مراقبت بيمار با محلول های ضدعفونی کننده.

2.       استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب با وضعيت مراقبت از بيمار (استفاده از دستكش ، گان، چكمه ،عينك محافظ و ماسک براي مواردي كه خطر پاشيدن خون و ترشحات وجود دارد. )

3.      پوشیدن دستکش در زمان هر گونه رگ گيري شامل شرياني يا وريدي

4.       واکسیناسیون همه كاركنان بر عليه HBV و آزمايش پاسخ به واكسن HBV يك تا دو ماه بعد از تكميل دوره .

5.      توجه به موارد زیر در هنگام كار با وسايل تيز و برنده

*      فراهم كردن فضاي امن با دسترسي راحت به ظرف مخصوص Safety Box

*      دور انداختن وسايل نوك تيز و برنده در Safety Box

*      عدم سرپوش گذاري مجدد سوزنها

*      استفاده از وسايل ايمني مناسب

خطر تماس با داروهای شیمی درمانی (پوستی-استنشاقی و خوردن اتفاقی)

1.        رقیق و آماده سازی داروهای شیمی درمانی داخل محفظه هودهای شیمی درمانی

2.       استفاده از وسایل حفاظت فردی حین تجویز دارو

3.      دفع بهداشتی مواد زاید

 

 

 

تجهیزات اختصاصی بخش شیمی درمانی

تجهیزات

تعداد

 هود شیمی درمانی یک دستگاه       

        

یک عدد

 

تلفن تماس داخلی:246

بخش پشتیبان جراحی زنان