سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
واکسیناسیون

معرفی واحد:

اتاق واکسیناسیون جنب جراحی یک در طبقه اول بیمارستان که شامل واکسیناسیون و شیمی درمانی می باشد. در واحد واکسیناسیون که واکسنهای بدو تولد نوزادان در بخش های زایمان، زنان و NICU تزریق می شود و پرونده های TL  بیماران در این بخش تشکیل داده می شود و واکسن هپاتیت بیماران دیالیزی و همکاران در این واحد تزریق می شود.

نحوه ی کار واحد واکسیناسیون:

در این واحد اقدامات زیر بطور روزانه انجام می گیرد.

1- واکسیناسیون بدو تولد تمامی نوزادان قبل از 24 ساعت اول

2- واکسینه نمودن بیماران دیالیزی

3- انجام امورات مربوط به توبکتومی

4- ارسال نمونه های التور و تیروئید به مرکز بهداشت

5- در آوردن آمار ماهیانه واکسیناسیون، التور، تستهای تیروئید نوزادان و توبکتومی و ارسال به مرکز بهداشت

6- پیگیری و درخواست واکسنها و اقلام مورد نیاز بخش ها از مرکز بهداشت