سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
اسپیرومتری

اسپیرومتری

واحد اسپیرومتری در طبقه سوم بیمارستان جنب بخش زنان (ضلع جنوبی ) قرار گرفته است. در این واحد حجم ها و ظرفیت های ریوی بیماران با استفاده از دستگاه اسپیرومتر اندازه گیری و ثبت می شود. واحد اسپیرومتری همه روزه بجز جمعه­ها و روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح تا 14 دایر می ­باشد.پذیرش بیماران در این واحد به دو صورت سرپایی و بستری صورت میگیرد.

بیماران سرپایی، پس از نوشتن نسخه توسط پزشک مربوطه (متخصص داخلی و تنفس) با مراجعه به واحداسپیرومتری تعیین نوبت می شوند، در صورتیکه در فاصله زمانی 8 تا 9 صبح مراجعه نمایند در همان روز نوبت تعیین و پس از ثبت در HIS و دریافت قبض از صندوق، اسپیرومتری انجام می شود. در صورت مراجعه در خارج از ساعت مذکور نوبت بیمار به روز بعد موکول می گردد

بیماران بستری  به صورت سیستمی از طرف بخش بستری کننده پذیرش می گردند و بعد از هماهنگی با واحد اسپیرومتری در ساعت تعیین شده توسط پرستار بخش به واحد مراجعه و اسپیرومتری انجام می گیرد

آموزش های لازم مبنی بر عدم مصرف اسپری های برونکودیلاتور و سیگار  حداکثر 12 و حداقل 8 ساعت قبل از انجام تست توسط پزشک معالج به بیمار ارائه میگردد.

 

پزشک مسئول: دکتر بیژن دباغیان(فوق تخصص ریه)

مسئول واحد: سکینه غفاری(کارشناس پرستاری)/ پرسنل:---

 

تلفن داخلی: 430