يکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
اندوسکوپی و کولونوسکوپی

آندوسکوپی و کولونوسکوپی

واحد آندوسکوپی و کولونوسکوپی در طبقه اول بیمارستان جنب جراحی زنان (ضلع جنوبی) واقع شده است. در این واحد آندوسکوپی و کولونوسکوپی توسط فوق تخصص گوارش انجام می گیرد. بیمار ان در این واحد به دو صورت سرپایی و بستری پذیرش می گردند.

بیماران سرپایی، پس از نوشتن نسخه توسط پزشک مربوطه (فوق گوارش) با مراجعه به واحدآندوسکوپی وکولونوسکوپی تعیین نوبت می شوند، سپس در نوبت تعیین شده  از طریق سیستم HIS پذیرش شده و پس از دریافت قبض از صندوق، اقدام تشخیصی مربوطه  برای بیمار انجام می گیرد.

بیماران بستری   نیز از طریق سیستم HIS از طرف بخش بستری کننده پذیرش می گردند و بعد از هماهنگی با واحد آندوسکوپی و کولونوسکوپی در ساعت تعیین شده توسط پرستار بخش به واحد  مربوطه مراجعه و آندوسکوپی یا کولونوسکوپی انجام می گیرد

ترالی اورژانس طبق آخرین ویرایش موجود می باشد.

پزشک مسئول: دکتر رامین قادری (فوق تخصص گوارش)

پرسنل:توران سلیمانی اقدم (بهیار)

شماره تماس داخلی:309

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

تجهیزات اختصاصی  واحد آندوسکوپی و کولونوسکوپی

تجهیزات

تعداد

آندوسکوپ

2  دستگاه

کولونوسکوپ

1 دستگاه

ساکشن پرتابل

1 دستگاه

کپسول اکسیژن

1 دستگاه

 

 پشتیبان جراحی زنان (1)