سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بهداشت محیط

بهداشت محیط

واحد بهداشت محیط در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است .اين قسمت كنترل كليه مسايل بهداشتي در قسمت هاي مختلف بيمارستان را بر عهده دارد .

اهم وظایف

*      جمع آوری، تنظیم، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای مورد نیاز بهداشت محیط قسمت های مختلف بیمارستان  شناخت، دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان  انتخاب و پیشنهاد روش ¬های جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان

*      اجرا و پیگیری و نظارت بر اعمال مفاد آئین نامه¬ ها، ضوابط و استانداردها، بخشنامه¬ ها و دستورالعمل ¬های ابلاغ شده در حیطه وظایف

*      ارتباط مستمر با معاونت¬ های بهداشت و درمان در هماهنگ کردن فعالیت های اجرایی و دستورالعمل ها و اقدامات نظارتی در بیمارستان

*      ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست و منظم به نحوی که روند فعالیت ها و پیگیری امور بدین طریق کاملا قابل دسترسی و مشهود باشد.

*      شرکت و عضویت فعال در کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و پیگیری مصوبه ¬های مربوطه

*      نظارت بر ایمنی و مشارکت فعال در کاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان از جمله پوشش پنجره ها، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشدار دهنده، مهار کپسول های طبی و  .

*      تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های مختلف

*      نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی، گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون و پرونده بهداشتی برای پرسنل غیر بالینی

*      نظارت، بررسی و کنترل بهداشتی بر کلیه مراحل مختلف جمع آوری، نگهداری، تفکیک، انتقال، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و رعایت نکات بهداشتی توسط پرسنل دخیل در این امر

*      نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و در صورت معضل، ارائه پیشنهادهای اجرایی مناسب

*      نمونه برداری پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (در صورت وجود تصفیه خانه) به منظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب

*      نظارت بر آب آشامیدنی و سیستم لوله کشی بیمارستان

*      کنترل بهداشتی آب آشامیدنی از لحاظ انجام کلر سنجی روزانه و انجام نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب

*      نظارت بر رعایت بهداشت محیط در بخش های بستری و درمانی بیمارستان

*      نظارت و سرکشی از واحدهای آشپزخانه، رستوران، سردخانه و لندری

*      نظارت و کنترل دائم با همکاری مسئول واحد رختشویخانه بر امور مربوطه به این واحد و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی از نظر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی در هنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک و مواد پاک کننده مناسب و ضدعفونی و اتوکشی البسه بخش عفونی و آلوده و همچنین نظارت بر فور و اتوکلاو (در کاربرد مواد ضدعفونی کننده بایستی دقت لازم در انتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاه ها و البسه را سبب نشود)

*      نظارت و کنترل سلامت پرسنل از طریق انجام واکسیناسیون با همکاری سوپروایزر کنترل عفونت

*      اقدام جهت رفع هر گونه مشکل بهداشتی مربوط به داخل و خارج بیمارستان به نحوی که امر سلامت و بهداشت را مورد تهدید قرار دهد

*      کنترل حشرات و جوندگان با الویت بهسازی محیط، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکت های سم پاشی غیر مجاز

*      نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان

*      اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات مورد نیاز در سمپاشی و ضدعفونی (روپوش، کلاه، دستکش، ماسک، چکمه و) و تدارک سموم و مواد گندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی و ضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

*      بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان (گرمایش و سرمایش) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود

*      پیگیری و اقدام در زمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یون ساز

*      نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی با همکاری کارشناس تغذیه به منظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

*      فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

 

مسئول واحد: کامران حاجی مامندی (کارشناس بهداشت محیط)

پرسنل:---

تلفن تماس داخلی: 377