سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

این واحد در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است و مسئولیت حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار شاغل در بیمارستان را بر عهده دارد.

اهم وظایف

*      تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

*      پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

*      تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

*      تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضاء و اجرای آن مطابق جدول زمان بندی

*      تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی، آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

*      ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

*      شناسایي شغل هاي موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار

*      بازدید از بخش ها، تهیه گزارش، تکمیل چک لیست های مربوطه، اعلام كليه ايرادات، نواقص حفاظتی، بهداشتی و ارائه    پيشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه

*      شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

*      مخاطرات فیزیکی

*      مخاطرات شیمیایی

*      مخاطرات بیولوژیکی

*      مخاطرات ارگونوميك، رواني اجتماعي و فاكتورهاي سازماني

*      نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

*      تهیه MSDS مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

*      برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلول های شیمیایی

*      نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنين نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محيط كار

*      تهيه پيش نويس دستور العمل جهت انجام معاينات پرسنل (قبل از استخدام و دوره ای) برای شغل هاي موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل

*      نظارت بر انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

*      اعلام موارد مشكوک بيماري های حرفه ای به مدير بيمارستان و مراکز مربوطه

*      تهیه دستورالعمل های ایمنی تجهیزات، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...

*      ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

*      همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی و سایر امور مربوطه

*      تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

*      آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماری های شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان

*      آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی

*      آموزش نحوه صحیح حمل بار

*      آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی

*      آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری

*      آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش )

*      آموزش رعایت الزامات بهداشتی ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن

*      آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر

*      به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاء سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی

*      شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

*      مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

*      ارسال يك نسخه از كليه اقدامات انجام شده و نتيجه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار به معاونت بهداشتی

 

 

مسئول واحد: فرشاد طاهری (کارشناس بهداشت حرفه ای)

پرسنل: ---

 

تلفن تماس داخلی: 377