شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
ترخیص

ترخیص

واحد ترخیص در طبقه زیر زمین بیمارستان قرار گرفته است .این واحد در تمامی ایام هفته حتی روزهای تعطیل از ساعت 8 لغایت    18دایر است و در زمینه محاسبات و انجام تسویه حساب پرونده بیماران فعالیت می کند. با همكاري نهايي همكاران اين واحد و محاسبه هزينه ها، بيمار از بيمارستان قابل ترخيص مي باشد.

فرايندي كه در اين واحد صورت مي پذيرد عبارت است از:

1.         تحويل پرونده: تحويل پرونده و بررسي آن به لحاظ كامل بودن مدارك و پيوستها

2.        كنترل پرونده قبل از ترخيص: محاسبه پرونده توسط كاربران

3.        تسويه حساب:‌ صدور فيش پرداختي و برگ خروج

4.        كنترل پرونده بعد از ترخيص: بررسي و بازبيني مجدد پرونده جهت كاهش خطا

 

مسئول واحد: کریم فرهنگ(کارشناس  حسابداری)

پرسنل با احتساب مسئول واحد: 6 نفر

پرسنل صندوق:4 نفر

 

تلفن تماس داخلی: 272-401