English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 553
کل بازديدکنندگان : 820905
بازديدکنندگان آنلاين : 1

اهم  وظايف آموزش سلامت

*      انجام نیاز سنجی آموزشی

*      برنامه ریزی و انجام نیاز سنجی آموزشی جهت تعیین اولویت های سلامت منطقه

*      تدریس در کارگاه های نیازسنجی

*      نظارت بر نيازسنجي هاي انجام شده درمراكز وشبكه ها و رفع نقائص موجود

*      طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد

*      توانمند سازي و انتقال مهارت های آموزشی به اعضای تیم سلامت 

*      آموزش کارشناسان حوزه های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

*      توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

*      ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیر مجموعه دانشگاه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه

*      ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر استانداردها در فرایندهای آموزش سلامت منطقه

*      به روز رساني بسته آموزش بدو خدمت واحد

*      آموزش نيروهاي ورودي (عمومي يا اختصاصي)

*      برنامه‌ريزي و اجراي آموزش جامعه

*      مشارکت در گسترش برنامه های سلامت

*      جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه

*      همکاری با سایر واحدهای معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در سطح منطقه

*      مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های سلامت(مانند پایگاههای مقاومت بسیج، بیمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن) در منطقه

*      مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در منطقه

*      مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

*      مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت عمومی در منطقه

*      همکاری با صدا سیما و سایر رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه

*      توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه از جمله انجام امور مرتبط با شبكه داوطلبان بسيجي

*      برنامه ريزي و مشارکت در طراحي و اجرای بسيج هاي اطلاع رساني به عموم مردم درمناسبت هاي خاص بهداشتي ودرمواقع بحران در سطح منطقه

*      برنامه‌ريزي ونظارت بر اجراي برنامه هفته سلامت

*      همكاري در تهيه رسانه‌هاي آموزشي  

*      جمع آوری، تحلیل، بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه

*      انجام بازديدهاي نظارتي از واحدهاي تابعه، تهيه گزارش بازديد و پيگيري موارد نقص

*      اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت

*      انجام پژوهش های مرتبط با سلامت

*      مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

*      مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

*      شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

*      همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید به آنها

*      حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در منطقه

*      شركت در جلسات و كميته‌ها

*      شركت در دوره‌هاي آموزشي مرتبط

*      ارائه خدمات سمعی بصری

*      انجام ساير امور محوله

 

 

سوپروایزر آموزش سلامت:عظیمه بهادری (کارشناس ارشد پرستاری)- تلفن تماس  داخلی: 452