دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
گالری عکس

    

                  گالری تیم کوهنوردی کارکنان شهرستان مهاباد