سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
تغذیه

معرفی واحد:

 واحد تغذیه در طبقه زیر زمین بیمارستان مستقر می باشد و شامل قسمت های زیر است:

*      اتاق کار کارشناسان تغذیه

*      آشپزخانه

*      سالن غذاخوری

*      انبار مواد غذایی

فعالیت­های این واحد در دو حیطه ­ی زیر است:

الف-مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

اجرای رژیم­های غذایی دیابتی، کم­نمک، کم­چرب، پرپروتئین، اورمیک، مایعات، اولسریک، صاف شده، دیالیزی و ... برای بیماران با رژیم غذایی خاص بر اساس دستور پزشک یا مشاوره­های انجام شده.

*      انجام مشاوره­های تغذیه­ای برای بیماران بستری شده در بخش­ها بر اساس درخواست بخش­های مربوطه.

*      تنظیم رژیم غذایی و توصیه­های تغذیه­ای برای تمامی بیماران بستری شده در بخش دیالیز بیمارستان و پیگیری­­­­­های بعدی.

*      تنظیم رژیم غذایی و توصیه­های تغذیه­ای برای بخش­های ویژه شامل ICUاعصاب، داخلی، CCU و بیماران ترومایی.

*      غربالگری بیماران سوء تغذیه بستری در بیمارستان.

*      آموزش بیماران و همراهان بیمار در مورد رعایت دقیق رژیم غذایی.

*      آموزش­های لازم برای بیماران ترخیص شده متناسب با نوع بیماری آنان.

*      همکاری با سوپروایزر آموزشی در جهت اجرای برنامه­های تغذیه­ای برای پرسنل.

*      شرکت در کارگاه­های آموزشی، سمینارها و کنگره­ها  به منظور روزآمد کردن دانش و مهارتهای مورد نیاز.

 

 ب-مدیریت خدمات غذایی

*      تنظیم برنامه غذایی بیمارستان در ماه­ها و فصول مختلف.

*      نظارت دقیق و مستمر بر نحوه عملکرد شرکت طرف قرارداد )پیمانکار آشپزخانه(

*      نظارت بر مواد غذایی خریداری شده قبل از ورود به انبار و آشپزخانه و تایید توسط کارشناسان تغذیه.

*      نظارت بر شیوه ی طبخ غذاها در بیمارستان.

*      نظارت بر توزیع غذاها در بیمارستان.  

*    کنترل کیفیت و کمیت غذای سرو شده.

*  نظارت بر انبار، سردخانه و آشپزخانه بصورت روزانه.

 

*      نظارت بر رعایت اصول بهداشتی توسط کارکنان شرکت طرف قرارداد و نیز بهداشت فضاهای فیزیکی موجود و تجهیزات مورد استفاده در آشپزخانه.

*      نظارت بر تهیه فرمولای گاواژ برای بیمارانی که قادر به تغذیه دهانی نبوده و تغذیه انترال دارند.

*      نظارت بر آمار غذاهای ارائه شده توسط شرکت پیمانکار به بیمارستان.

*      رضایت سنجی بیماران بستری و کارکنان از خدمات مدیریت غذایی و برنامه ریزی در جهت بهبود کیفیت.

 

مسئول واحد: ناصر خسرو آناهید (کارشناس تغذیه)

 پرسنل واحد1 نفر کارشناس ارشد تغذیه- 1 نفر آمارگیر

پرسنل آشپزخانه: 9 نفر

تلفن تماس داخلی: 255