پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
دفتر پرستاری

دفتر پرستاری

 

دفتر پرستاری مرکز برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعالیت های پرستاری است و  مسئولیت هماهنگی بخش درمان با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلینیکی و ... را بر عهده دارد و در طبقه همکف قرار دارد.

اداره واحد پرستاری بر عهده مدیر خدمات پرستاری می باشد که با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بر شرح وظایف پرسنل پرستاری، مامایی ، هوشبری و اتاق عمل نظارت دارد و با برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی به بهبود مستمر فعالیت های مرتبط با  ارائه خدمات مددجویان می پردازد.

اهم برنامه های مدیر پرستاری

 

ª     برنامه ریزی در زمینه  ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان.

ª     تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و  رفاه اجتماعی مددجو.

ª     تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

ª     برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل  عفونت و ..)

ª     ارائه راهکار بهینه به مسئولین و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور  دستیابی به اهداف مورد نظر.

ª     برنامه ریزی و پیشنهاد در راستای کنترل عفونت

ª     برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان  پرستاری.

ª     تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی.

ª     بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری.

ª     رهبری و هدایت واحدهای ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی.

ª     تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات -خط مشی ها و  ...

مدیر پرستاری: مولود چالاک (کارشناس پرستاری)

تلفن تماس داخلی:287

تلفن تماس :42224880

                                                                                                                                                    سوپروایزرین بالینی

 

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

نوع شیفت

معصومه خادمی

کارشناس پرستاری

ثابت

شادی لبادی

کارشناس ارشد پرستاری

ثابت

خالد حیدری

کارشناس پرستاری

ثابت

فایق خسروی

کارشناس پرستاری

در گردش

شیلان نادر زاده

کارشناس پرستاری

در گردش

کمال ستوده

کارشناس پرستاری

در گردش

سهیلا خوشنام

کارشناس پرستاری

در گردش

نشتیمان محمد پور

کارشناس پرستاری

در گردش

منشی دفتر پرستاری: مینا بروژی (دیپلم بهیاری)

 

تلفن  تماس داخلی : 257-256