سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
آموزش سلامت

معرفی واحد:

این واحد زیر مجموعه دفتر پرستاری محسوب می­ شود و مسئول آن، سوپروایزر آموزش سلامت می­باشد. آموزش سلامت فرایندی است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می­افتد و باعث تغییر در آگاهی، نگرش، مهارت مددجو، افزایش صلاحیت توانایی مددجو در مراقبت از خود، افزایش سطح سلامت و رفاه جامعه می­ شود.

سوپروایزر آموزش سلامت مسئولیت فعالیت­های آموزش سلامت به مددجویان در مراکز بهداشتی درمانی را به عهده دارد و حیطه فعالیت­های وی شامل آموزش­های درمانی، بهداشتی و ارتقاء سلامت بالینی است که برای کمک به مددجو و خانواده وی به منظور تصمیم­گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می­ گیرد.

 

هدف کلی واحد آموزش سلامت:

ارتقاء سلامت مددجویان و ارتقاء کیفیت زندگی

 

اهداف اختصاصی واحد آموزش سلامت:

-         تقدم پیشگیری بر درمان

-         همراهی بیمار جهت پیروی از رژیم درمانی و توصیه ها

-         حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روحی و روانی و اجتماعی

-         کاهش بروز عوارض بیماری

-         کاهش مدت زمان بستری

-         کاهش مراقبتهای پزشکی حرفه ای و کاهش پذیرش مجدد بیماران

-         توانمندسازی و مشارکت در برنامه های درمانی و مراقبتی

-         افزایش استقلال بیمار در فعالیتهای روزمره

-         افزایش رضایت مندی و بهبود کیفیت زندگی

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزش به بیمار بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می‌باشد:

1. انجام نیازسنجی و تعیین اولویت‌های آموزش به بیمار متناسب با هر گروه از بیمارانی که نیازمند آموزش خاص هستند.

2. تدوین طرح درس و برنامه‌ریزی بر اساس نیازسنجی آموزشی: آموزش‌های مربوط به سیر بیماری، نکات تشخیصی درمانی، پیشگیری از بیماری، پیشگیری و کنترل عوارض، نحوه مراقبت از بیمار، روش‌های خودمدیریتی و خودمراقبتی در سلامت و بیماری، بازگشت به فعالیت‌های روزمره، سازگاری و تطابق با بیماری، نوتوانی و توانبخشی، مراقبت‌های دارویی، حفظ ایمنی بیمار و محافظت از مخاطرات را در برنامه آموزشی مدون طراحی و تدوین نمایند.
3. تهیه مطالب و رسانه آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب، جزوات، پمفلت و پوسترهای بهداشتی، فایل‌های صوتی تصویری و نظایر آن
4. شناسایی و معرفی منابع و امکانات موجود و جدید و مدرن و تجهیزات و تسهیلات آموزشی به روز
5. برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی از جمله چهره به چهره، جلسات مشاوره و پیگیری بیماران، بحث و آموزش‌های گروهی، کنفرانس، میزگرد،
6. تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه
7. تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی به صورت ماهیانه
8. تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت
9. حضور فعال در کمیته‌های آموزش به بیمار به عنوان دبیر کمیته
11. ارائه پیشنهاد بودجه به مدیریت پرستاری
12. تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه
13. شرکت در برنامه‌های مرتبط با آموزش به بیمار هماهنگی مدیر پرستاری
14. ثبت و گزارش کلی فعالیت‌ها و نتایج حاصله به مدیریت خدمات پرستاری
15. همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی، کنترل عفونت و آموزشی در امر آموزش

 

مسئولیت‌ها:

1. توانمندسازی نیروی انسانی از طریق سازمان‌دهی و حمایت از برنامه‌های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برای نیروهای شاغل
2. ترویج رویکرد آموزش به بیمار و فرهنگ‌سازی در این زمینه
3. طرح مشکلات در کمیته آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله‌ای جهت حل مشکلات و تصمیم‌گیری جهت برنامه‌ریزی آموزشی
4. پایش و ارزشیابی مستمر و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش‌های ارائه شده
5. بررسی و تعیین شاخص‌های آموزش به بیمار و برنامه‌ریزی اصلاحی در صورت نیاز
6. ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت