پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
درمانگاه اورژانس

معرفی واحد:

درمانگاه اورژانس در طبقه همکف جنب اورژانس قرار گرفته است.

وظیفه اصلی این واحد رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرعی و ارائه مراقبت های استاندارد می باشد.


اهم وظایف:

1.تعیین نیازهای آموزشی (کوتاه مدت - میان مدت - بلندمدت)

2.تعیین نیازهای آموزشی (مددجو - خانواده - پرستاران)

3.تعیین اولویت های آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

4.اجرای برنامه های آموزشی و همکاری و مشارکت سایر گروه ها

5.همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت

6.انجام کلیه امورات پرستاری برای بیماران سرپایی

7.رعایت طرح انطباق در امورات پرستاری


بیماران سرپایی که با سطح 4 و 5 تریاژ به درمانگاه مراجعه می نمایند و بعد از انجام کارهای پرستاری، رادیولوژی، آزمایشگاه در صورت بهبودی مرخص و در صورت بدحال بودن و ارائه خدمات بیشتر به اورژانس ارجاع می شوند.

واحد پذیرش در درمانگاه و صندوق در سالن اورژانس موجود است، داروخانه در حیاط بیمارستان به صورت 24 ساعته فعال و آزمایشگاه و رادیو لوژی به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مددجو می باشند.

مرکز معین ساعت 16 تا 24 روزهای عادی و ساعت 8 تا 24 در روزهای تعطیل برای بیماران روستایی در درمانگاه فعال می باشد و کلینیک تنفسی با حضور متخصصین داخلی و عفونی برای ارائه خدمات به بیماران کرونایی فعال می باشد. (صبح و عصر)


پرسنل پرستاری:

 درمانگاه اورژانس شامل 10 نفر پرسنل پرستاری 4 نفر آقا و 6 نفر خانم و 12 منشی می باشد، سرپرستار بخش خانم رقیه براغ است و خدمات بخش با خدمات تریاژ مشترک می باشند.

درمانگاه دارای دو اتاق مجزا برای تزریقات خانم و آقا و دو اتاق مجزا برای سرم تراپی آقایان و خانم ها و یک اتاق نوار قلب و اتاق معاینه پزشک عمومی شهری و روستایی و یک اتاق معاینه پزشک متخصص بوده و 11 تخت برای معاینه و ترزیق دارد.


تاسیسات بخش:

بخش دارای سه خط تلفن 380-374-376 و برق اضطراری می باشد.

 

تجهیزات بخش: 

 

پالس اکسی متر انگشتی، گوشی، فشار سنج، اتوسکوب، نگاتوسکوب، ترالی احیا، دسی شوک و مانومتر دیواری است.