17:48:30 - 29 خرداد 1403

شبکه بهداشت و درمان مهاباد

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: سکینه غفاری

سمت: سوپروایزر آموزش سلامت بیمار بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد

 04442226166 تنظیمات قالب