17:21:06 - 04 مرداد 1403

شبکه بهداشت و درمان مهاباد

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف واحد:

1-      شناسایی منطقه تحت پوشش مراکز جامع سلامت  ( خانه های بهداشت – پایگاههای بهداشتی ومدارس وسایر ....)

2-      اطلاع از جمعیت تحت  پوشش (گروههای هدف ...)

3-       پایش ونظارت مستمر مراکز وخانه های بهداشت ومدارس وپایگاههای بهداشتی

4-      معاینه وتکمیل پرونده وانجام خدمات وانیش فلوراید تراپی برای کلیه دانش آموزان ابتدایی و انجام خدمات سطح 2( فیشور سیلانت –ترمیم –کشیدن- درمان پالپ زنده و ...)  با اولویت پایه ششم (بهبود شاخص DMFT  دانش آموزان ابتدایی)         

5-معاینه وتکمیل پرونده و انجام وارنیش فلوراید تراپی برای کودکان زیر 6سال

6-مراقبت وآموزش بهداشت دهان ودندان وانجام خدمات مورد نیاز برای خانمها قبل از بارداری وحین بارداری وپس از زایمان

7- انجام خدمات سطح 2 ( ترمیم –جرمگیری -کشیدن –پالپوتومی – درمان پالپ زنده و...) برای کلیه مراجعین به واحد بهداشت دهان ودندان

8-آموزش پرسنل در مورد حفظ ونگهداری وسایل وتجهیزات دندانپزشکی و کنترل عفونت

10-استفاده بهینه از نیروها وتجهیزات وتوزیع عادلانه ومناسب مواد دندانپزشکی

11-آموزش بهداشت دهان ودندان برای بهورزان ومراقبین سلامت وپرسنل شبکه بهداشت ودرمان و سایر اقشار جامعه

12- تنظیم آمار وعلمکرد ماهیانه  واحدهای بهداشت دهان ودندان وارسال به معاونت امور بهداشتی دانشگاه


مسئول واحد: ابراهیم مولانی

تنظیمات قالب