17:20:38 - 04 مرداد 1403

شبکه بهداشت و درمان مهاباد

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: رامین زرزا

سمت: مسئول تجهیزات پزشکی بیمار بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد

 04442226166تنظیمات قالب