17:54:08 - 29 خرداد 1403

شبکه بهداشت و درمان مهاباد

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: سیده ایندیرا سید قاسمی

سمت: مسئول دبیرخانه شبکه بهداشت و درمان مهاباد

04442225786

تنظیمات قالب