16:01:56 - 04 مرداد 1403

شبکه بهداشت و درمان مهاباد

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد:

 1 - انجام امورات محوله در حیطه سلامت روان اعم از برنامه ریزی وهماهنگی دقیق جهت انجام اقدامات دردست اجرا

2 - پایش مراکز بهداشتی شهری وروستایی وخانه بهداشت

3 - همکاری برون بخشی،همکاری درون بخشی،آموزش ،مشاوره در زمینه بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

4 - مشارکت وهمکاری در برگزار ی جلسات آموزشی –توجیهی در ادارت سطح شهرستان از جمله کمیته امداد،صدا وسیما،بنیاشهید ،دانشگاه بسیج و....

5 - جمع اوری امار برنامه های سلامت روان مراکز شهری وروستایی به صورت ماهیانه وفصلی

6 - برگزاری کمیته  پیشگیری از خودکشی

7 - برپایی جلسات ماهیانه با کارشناسان سلامت مراکز جامع خدمات سلامت

 ·        شرح وظایف کارشناس بهداشت روان :

1 - انجام برنامه های مربوط به پایلوت خودکشی –(دریافت گزارشات روزانه افراد اقدام کننده به خودکشی وپیگیری وارجاع به کارشناسان سلامت

2 - روان مراکز جامع سلامت-ثبت گزراشات روزانه در فایلهای مربوط به خودکشی  ودر پورتال سلامت روان،)

3 - جمع بندی امارهای مربوط به اختلالات روانپزشکی،سوءمصرف مواد،خودکشی وعملکرد فصلی مراکز شهری وروستایی-

4 - مشارکت بامدارس وبسیج ومهدکودک هادرزمینه برگزاری کلاسهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی،مهارت های فرزند پروری،مهارتهای زندگی و...


مسئول واحد: شوکت تاج الدینی

تنظیمات قالب