16:32:05 - 04 مرداد 1403

شبکه بهداشت و درمان مهاباد

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی واحد:

واحد فیزیوتراپی در طبقه همکف درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان قرار گرفته است و یکی از بخش های پاراکلینیک می باشد که زیر مجموعه مدیریت داخلی بیمارستان می باشد. این واحد زیر نظر مسئول فنی فیزیوتراپیست اداره می شود. زمان فعالیت واحد فیزیوتراپی هر روز در شیفت صبح غیر از روزهای تعطیلی می باشد.

 

شر ح وظایف:

1)ارزیابی بیماران با سندروم های نقص سیستم حرکتی و مشکلات عصبی عضلانی اسکلتی

2)گذاشتن تشخیص فیزیوتراپی روی بیماران با سندروم ها ی نقص سیستم حرکتی

3)درمان بیماران با نقص سیستم حرکتی به کمک روش هایی از قبیل تمرین درمانی درمان دستی درمان دستی درون عضلانی (درای نیدلینگ) الکتروتراپی و ...

4)آموزش به بیمار جهت انجام تمرینات در قالب برنامه تمرینی در منزل

5)آموزش به بیمار جهت انجام سبک زندگی روزمره جهت کاهش استرسهای فیزیکی

6)ارجاع بیمارانی که دارای علایم ونشانه های بیماری عصبی عضلانی اسکلتی نیستند  ودر حیطه فیزیوتراپی قرار نمی گیرند به پزشک متخصص مربوطه

 

مسئول فنی و مسئول واحد: لقمان محمدی

 

 

تنظیمات قالب