16:29:36 - 04 مرداد 1403

شبکه بهداشت و درمان مهاباد

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی واحد:

واحد مددکاری بیمارستان با زیر بنای 13 مترمربع واقع در طبقه همکف بیمارستان قرار گرفته است. این واحد در راستای ارتقای کمی، کیفی ارائه خدمات به مراجعین، هدایت و نظارت بر روند اجرایی واحدهای مددکاری اجتماعی کلیه مراکز درمانی تحت پوشش و ... تشکیل شده است، چراکه در مددکاری اجتماعی انسان سالم و کارآمد محور توسعه است و سلامت نگری از محورهای مددکاری اجتماعی پویا و توانمندساز است و در این راستا توجه به سطح اول پیشگیری هدف ارائه اطلاعات و آگاه سازی به موقع که منجر به افزایش دانش تغییر نگرش و تغییر کنش (رفتار) شود سرلوحه برنامه هایی مددکاری اجتماعی قرار می گیرد.

"مددکاری اجتماعی یک حرفه مبتنی بر عمل و یک رشته دانشگاهی است که توسعه و تغییر اجتماعی، انسجام اجتماعی و توانمندسازی و آزادسازی افراد را ارتقا می دهد. اصول عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوتها (diversities) جایگاه مرکزی برای مددکاری اجتماعی دارند. مددکاری اجتماعی با تکیه بر نظریات مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و دانش بومی، افراد و ساختارها را در بررسی چالشهای زندگی و تقویت بهزیستی (well-being) درگیر می کند."

 

   lمسئول واحد: عبدالهادی سعیدی 

044-42226177 داخلی 408

 

  شرح وظایف:

1. ویزیت روزانه به بخش های بیمارستانی با هدف موردیابی و پیگیری های لازم

2. مصاحبه با بیمار و خانواده وی جهت بررسی و ثبت در فرم گزارش مددکاری اجتماعی

3. ارزیابی و اولویت بندی نیاز های عاطفی، روانی – اجتماعی و بررسی سیستم ها و شبکه های حمایتی بیماران

4. ارائه خدمات مشاوره ای به بیمار و خانواده وی جهت حمایت های بهداشتی درمانی بیمار

5. همکاری و همفکری با سایر اعضای تیم درمان جهت تسریع فرآیند درمان

6. تسهیل در برقراری ارتباط مؤثر و بهینه بین بیمار، خانواده و مرکز درمانی به منظور بهبود روند درمان

7. شناسائی بیماران خاص و صعب العلاج و انجام اقدامات حمایتی برای آنها

8. بررسی و انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه لازم مربوط به موارد خاص ( اعم از کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری، تجاوز به عنف، خودکشی، افراد معتاد، بی خانمان، مجهول الهویه، زندانی، معلول، مصدومین ترافیکی، مبتلایان به ایدز، هپاتیت، T.S، End stage و ...)

9. تشکیل و هدایت گروه هایی از بیماران و خانواده هایی که دارای مشکلات مشترک یا مشابه هستند به منظور تقابل و تعامل بین اعضای گروه جهت بهبود فرصت های موجود و رفع موانع و فشارهای روانی -  اجتماعی

10. ارتباط و جلب همکاری با منابع اجتماعی موجود در جامعه (دولتی و غیردولتی) و بهره گیری از آنان به نفع بیماران و خانواده آنان

11 .بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا به تشخیص مسئول واحد مددکاری اجتماعی

12. بررسی وضعیت مالی بیماران و اعلام نظر تخصصی با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و منابع موجود در جهت تسهیل پرداخت هزینه های درمانی

13. تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران و ارائه آن به مقام مافوق و مسئولین ذی ربط

14. ارائه خدمات اجتماعی به بیمار و خانواده های آنان به منظور ایجاد توانمندی های لازم در جهت شناخت و قبول موقعیت موجود و کاهش مسائل و معضلات بیمار (مراجع) با استفاده از ابزارهای حرفه ای (مصاحبه، مشاهده، بازدید منزل)

15. هماهنگی جهت ترخیص بیمار و تسهیل در تداوم مراقبت و پیگیری های پس از ترخیص

16. حضور فعال در کمیته های بیمارستانی و ستادی

17. همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در مورد مسائل روانی – اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان.

18. شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت و جلسات و همایش های مرتبط

19. اخذ مجوز جهت برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت با هدف معرفی حرفه مددکاری اجتماعی به کارکنان و پرسنل مرکز درمانی

20. همکاری در جهت پیشبرد آموزش علمی و عملی دانشجویان مددکاری

21. همکاری در جهت آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی ( به صورت تئوری و عملی ) به منظور آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی

22. همکاری در ارائه خدمات روانی اجتماعی در مواقع بحران های طبیعی و اجتماعی نظیر سیل، زلزله، جنگ ...

23. تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و تفریحی به منظور بهبود وضعیت روانی بیماران

24. ارائه پیشنهاد جهت اجرای برنامه های توسعه ای در مراکز درمانی به منظور خدمت رسانی مطلوب به بیماران (مانند اختصاص فضایی برای اسکان همراه بیمارانی که نیاز به بستری طولانی دارند یا ویژه کودکان – مناسب سازی فضاهای فیزیکی مرکز درمانی جهت استفاده موارد خاص – راه اندازی و بروز رسانی وب سایت مددکاری اجتماعی مرکز درمانی

25. ارائه گزارش های ماهیانه، فصلی و سالیانه به مددکاری اجتماعی ستاد دانشگاه و اداره مددکاری اجتماعی وزارتخانه

26. انجام سایر امور مربوطه ارجاعی از سوی مقام مافوق در چارچوب اصول مددکاری اجتماعی

تنظیمات قالب